Thai Silk Village กระบวนการทอผ้า - Thai Silk Village

เรื่องราวของผ้าไหมไทย

กระบวนการทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้าให้เป็นผืนประกอบด้วยเส้นไหม 2 ส่วนคือ แนวตั้งกับแนวนอน

แนวตั้งเรียกว่า ไหมยืน

ส่วนแนวนอน เรียกว่า ไหมพุ่ง

ไหมยืน

ไหมยืนจะถูกจัดเตรียมและเรียงร้อย ด้วย ฟันหวี มีทั้งหมด

4,000 เส้น / (ผ้าหน้ากว้าง 1 เมตร) จัดแบ่งเป็น 2 ชิ้น

ชิ้นละ 2,000 เส้น คนทอจะใช้ตะกอ กับที่เหยียบเพื่อเปิดแยกชั้นไหมให้ขึ้น+ลง สลับกัน

ไหมพุ่ง

ไหมพุ่งคือ เส้นไหม ที่อยู่ในกระสวย คนทอจะใช้มือดึง กระตุกเชือกที่ผูกติดกับกี่ทอผ้าเพื่อให้กระสวยวิ่งพาเส้นไหมไป-มา

เราสามารถควบคุมจำนวนเส้นไหมใน กระสวย

เพื่อให้ เนื้อผ้ามีความหนาความบางแตกต่างกัน 

ตามที่เรียกว่า ผ้าไหม 1 เส้น, 2 เส้น และ 4 เส้น

ผ้าไหม 1 เส้น เนื้อบางเหมาะสำหรับทำเสื้อ เน็คไท หรือ ผ้าพันคอ

ผ้าไหม 2 เส้น เนื้อผ้าหนาปานกลาง เหมาะสำหรับทำชุดเสื้อผ้า  กระโปรง กางเกง

ผ้าไหม 4 เส้น เนื้อผ้ามีความหนามาก เหมาะสำหรับทำสูทหรือแจ๊คเก็ต