Thai Silk Village กระบวนการทำผ้าไหม - Thai Silk Village

เรื่องราวของผ้าไหมไทย

กระบวนการทำผ้าไหม

ก่อนที่เราจะนำรังไหมไปต้มเพื่อสาวเส้นไหม เราจะนำรังไหม ไปตากแดดประมาณ 3 วัน หรืออบความร้อน เพื่อให้ตัวไหมข้างในรังตายเสียก่อน เพราะว่าถ้าตัวไหมกลายเป็นผีเสื้อและออกจากรังไป รังไหมจะขาดเป็นรู ทำให้ไม่สามารถนำไปทำเป็นเส้นไหมได้

การสาวไหม คือ การดึงเส้นใยออกจากรังไหมให้ได้ขนาดตามต้องการ เราจะนำรังไหมไปต้มในน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 60 เพื่อให้กาวในรังไหมอ่อนตัว ทำให้ดึงเส้นใยออกจากรังไหมได้ง่ายขึ้น 

การทำเส้นไหมขนาดปกติ จะใช้ประมาณ50 รัง/1 เส้น ใส่รังไหมลงในน้ำร้อนประมาณ 5-10 นาที ก็จะเริ่มสาวเส้นไหมโดยการใช้ไม้คีบ

คนรังไหมในหม้อ หลังจากนั้นเส้นไหมจะเกาะติดปลายไม้ขึ้นมา

เราจะร้อยรวมเส้นเล็กๆให้เป็นเส้นเดียว ไหม1 รังจะให้ความยาวประมาณ 500-800 เมตร

โดยปกติรังไหมจะมี 2 สี คือ สีเหลือง กับ สีขาว ซึ่งมาจากตัวหนอนคนละสายพันธุ์กัน

สีขาวมาจากสายพันธุ์จีน

ส่วนสีเหลืองเป็นสายพันธุ์ไทย

เส้นไหมที่สาวดึงออกมาจากรัง เราเรียกว่า “ไหมดิบ” เส้นใยจะมีความแข็งกระด้าง และย้อมสียาก เราต้องนำเส้นไหมไปต้มฟอก ทำความสะอาด ให้เส้นไหมมีความนุ่นนวล และเป็นเงางาม หลังจากนั้นจึงนำเส้นไหมไปย้อมสี