Thai Silk Village ขอต้อนรับสู่ไทยซิลค์ วิลเลจ - Thai Silk Village

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอสันกำแพงถนนสายแห่งวัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิตดั้งเดิม ไทยซิลค์ วิลเลจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อนุรักษ์ภายในร้านจัดตกแต่งในรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมแสดงให้เห็นถึง วิถีชีวิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การย้อมสีธรรมชาติ 

และการทอผ้า  และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชากรในพื้นที่ให้มีงานทำ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในการทอผ้า 

ไหมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและลูกค้าชาวต่างชาติ

“ผ้าไหมไทย” เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย ได้รับการยอมรับจาก

ทั่วโลกว่าเป็นเนื้อผ้าที่มีสีสันสวยงามและมีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งในเนื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์

ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ไหมที่พบในที่อื่น ๆ

การผลิตผ้าไหมเริ่มต้นด้วยมอดไหม ตัวผีเสื้อจะวางไข่ซึ่งพัฒนาเป็นหนอนไหม ตัวอ่อนหนอนไหมจะถูกเลี้ยงด้วยใบหม่อนจนอายุครบหนึ่งเดือน ต่อมาพวกเขาสร้างรังจากน้ำลายของพวกเขา รังไหมที่นำมาจะนำไปใส่ลงน้ำเดือดและดึงเส้นไหมออกมาประมาณ 500 เมตรจากรังแต่ละตัว จากนั้นจึงนำย้อมด้วยสีเคมีหรือสีธรรมชาติจากนั้นล้างด้วยวิธีพิเศษเพื่อทำให้ผ้านุ่ม แล้วนำเส้นไหมมาทอด้วยกี่ทอมือเพื่อผลิตผ้าไหมเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ภายในร้านจึงมีผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำ จากไหมที่หลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าไหมพิมพ์ลาย ผ้าไหมตัดสำเร็จรูป ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ 

และ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อยอดเครื่องสำอางบำรุงผิวจากรังไหมในแบรนด์ Silk Plus

ในปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ